Foto 
Madelon Neijsen

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Privacy Beleid

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet Geneeskundig Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke- en medische gegevens;
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen en kan voldoen aan de eisen van de belastingdienst;
 • Voor het technisch onderhouden van de website wat er toe bijdraagt dat de site goed beveiligd en beschermd is en dat het systeem goed functioneert. In dit verband betekent dit dat de site-onderhouder toegang heeft tot persoonsgegevens, welke verwerkt zijn in het contactformulier, namelijk: voornaam, achternaam, e-mailadres en uw vraag of opmerking;
 • Bij technisch onderhoud door een ICT bedrijf, zodat het ICT-systeem goed beschermd is en goed functioneert;
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar, namelijk:

 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • Uw geboortedatum;
 • De datum van de behandeling;
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult’;
 • De kosten van het consult.

 

PRIVACYBELEID OP DE WEBSITE

Body and Mind Wellness Coaching

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 8 januari 2021.
Ik ben me ervan bewust dat u vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten ik u weten welke gegevens er verzameld worden als u deze website gebruikt en waarom ik deze gegevens verzamel. Zo snapt u precies hoe ik werk.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Body and Mind Wellness Coaching. U dient zich ervan bewust te zijn dat Body and mind Wellness Coaching niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Body and Mind Wellness Coaching respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Gebruik van verzamelde gegevens
De doelstelling van mijn website is mensen te informeren over wie ik ben en wat ik doe. Op www.bodyandmind-groenlo wordt geen gebruik gemaakt van cookies. Ik doe niets met de gegevens van uw websitebezoek en er worden ook geen gegevens van dit bezoek opgeslagen.


Gebruik van onze diensten

Wanneer u het contactformulier invult, vragen we u om uw persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, e-mailadres te verstrekken. Daarbij vult u uw vraag of opmerking in. Deze gegevens worden gevraagd om te weten van wie de mail afkomstig is en gebruikt om uw vraag of opmerking in behandeling te kunnen nemen. Er wordt verder niets met de gegevens gedaan.


Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar en onderdeel laat vormen van uw dossier. Soms vraag ik u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde laptop en/of in een papieren cliëntendossier, welke in een afgesloten kast bewaard worden.


Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.


Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld.


Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen:

Body and Mind Wellness Coaching
T. 06 - 17500375
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.