Privacybeleid

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, coach, trainer en/of behandelaar, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet Geneeskundig Behandelingsovereenkomst (WGBO/WKKGZ). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Onder de WGBO valt ook dat ik een geheimhoudingsplicht heb. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.

Ik, Madelon Neijsen van Body and Mind Groenlo ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke- en medische gegevens;
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete (schriftelijke) toestemming;
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en schriftelijk uw toestemming vragen.


Uw rechten en mijn plicht

U heeft te allen tijde recht tot inzage in uw cliëntendossier.
U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen.
De gegevens in uw cliëntendossier blijven zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum. (Eventueel zelf noteren op de factuur bij het declareren van je zorgkosten)
 • Verzekering en/of polisnummer. (Eventueel zelf noteren op de factuur bij het declareren van je zorgkosten)
 • De datum van de behandeling;
 • Een korte omschrijving van de behandeling.
 • Prestatiecode
 • De kosten van het consult.

Inhoud van uw dossier

Alle gegevens die u hebt ingevuld in het intakeformulier, vragenlijst.
Alle aantekeningen tijdens de consulten/gesprekken.
Alle evaluatie en tevredenheidsdocumenten en nul-metingsformulieren.
Alle gegevens die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.
Het behandelplan.
Uw informed consent (verklaring).

Samenwerken met andere bedrijven

Vanuit de praktijk werk ik samen met een aantal organisaties, met betrekking tot het verwerken van uw gegevens zoals een account/boekhouder, een webbeheerder, een IT specialis en een waarnemer tijdens mijn afwezigheid. Met deze mensen/organisaties ben ik een verwerkingsovereenkomst aangegaan.

Cookie policy

Wat zijn cookies?
De website van Body and Mind Groenlo maakt geen gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek daarom niet weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
De website van Body and Mind Groenlo maakt geen gebruik van permanente cookies.


Google Analytics cookies
De website van Body and Mind Groenlo plaatst een Google-cookie voor de "Analytics"-dienst om het bezoekersgedrag op de website bij te houden en te rapporteren. Google kan deze geanonimiseerde informatie delen met derden als dat wettelijk verplicht is of als derden namens Google de informatie verwerken. Uw IP-adres wordt niet meegegeven en de informatie wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, waar Google zich houdt aan de Safe Harbor-principes van het Amerikaanse Ministerie van Handel voor een passend beschermingsniveau van persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 april 2024. Body and Mind Groenlo kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Vragen en feedback
Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen:

Madelon Neijsen
Body and Mind Groenlo
T. 06 - 17500375
madelon@bodyandmind-groenlo.nl

Body & Mind Groenlo helpt bij de verbetering van je gezondheid en kijkt hierbij naar je totale welbevinden. Dit wordt bereikt door stoelmassage, (wandel)coaching en/of ontspannen hardlopen.

Afspraak maken

06 - 17500375

madelon@bodyandmind-groenlo.nl

De Mattelier
Mattelierstraat 19
7141 BP Groenlo

Bekijk alle gegevens

© Body & Mind Groenlo 2023 - Alle rechten voorbehouden
Webdesign: SaffrieDesign
chevron-down